طبقه بندی - ماجراجویانه

شاهزاده روم
ویدئو

انیمیشن شاهزاده روم

«شاهزاده روم» داستان عاشقی و دلدادگی شاهزاده ای پاکدامن مسیحی به نام ملیکا را روایت می‌کند که از تبار پدر از نوادگان یشوعا وصی حضرت عیسی و از تبار...